عبور از دهلیز

     و اینک

     آرامش و سکوت

     برای کوک کردن ساز دلم

     تا نواختن ضرباهنگی دگر

     به سرانگشت مهر

     و به دل انگیزی رویایی عاشقانه

     در گندمزاری سبز

     و در آغوش نسیمی مهربان...

/ 1 نظر / 20 بازدید
سیروس

بسی زیباست